Struktura organizacyjna

:: Prezes
Andrzej Chmiel
+48 (014) 68-03-708
andrzej.chmiel@tabor-debica.pl
:: V-ce Prezes
Małgorzata Kliś
+48 (014) 68-03-710
malgorzata.klis@tabor-debica.pl
Dyrektor Zarządzający
Marian Dybowski
+48 (014) 68-03-700
tabor@tabor-debica.pl
:: Kierownik Działu
Marketingu

Artur Pękala
+48 (014) 68-03-709
artur.pekala@tabor-debica.pl
:: Kierownik Działu
Napraw i Produkcji Wagonów

Mariusz Gawlik
+48 (014) 68-03-714
mariusz.gawlik@tabor-debica.pl
:: Kierownik Działu
Napraw Lokomotyw

Krystian Dybowski
+48 (014) 68-03-722
krystian.dybowski@tabor-debica.pl
:: Kierownik Działu
Konstrukcyjno-Technologicznego

Michał Zygmunt
+48 535-197-630
michal.zygmunt@tabor-debica.pl
:: Kierownik Działu
Kontroli Jakości

Stanisław Miara
+48 (014) 68-03-720
stanislaw.miara@tabor-debica.pl
:: Kierownik Działu
Zaopatrzenia i Magazynowania

Tomasz Czeluśniak
+48 (014) 68-03-704
tomasz.czelusniak@tabor-debica.pl
:: Dział Księgowości
Główna Księgowa

Emilia Dziedzic
+48 (014) 68-03-707
:: Dział Marketingu

+48 (014) 68-03-708
+48 (014) 68-03-709
+48 (014) 68-03-713
+48 (014) 68-03-729
:: Dział Zaopatrzenia

+48 (014) 68-03-702
+48 (014) 68-03-703
+48 (014) 68-03-704
+48 (014) 68-03-728
:: Dział Kadr

+48 (014) 68-03-712